Вітаємо на сайті Львівської філії Європейського університету

ВЧИСЬ, ПРАЦЮЮЧИ!!!!

   Європейський університет – сучасний приватний вищий навчальний заклад, який у 2016 році відзначив своє 25-річчя,  ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки України за IV рівнем. Освітня діяльність здійснюється за ліцензією серії АЕ № 636164 від 15.04.2015 р. 

   З часу заснування навчального закладу сформульована і втілюється в життя концепція діяльності університету "Вчись, працюючи!", що передбачає єдність чотирьох основних завдань: органічне поєднання теорії і практики, глибоке знання основ новітніх технологій, вільне володіння англійською або німецькою мовою, виконання дипломної роботи на базі реальних даних і матеріалів. 

 

 Переваги Європейського університету

перед іншими Вищими навчальними закладами

«Європейський університет – Європейська освіта»

 

1.     Європейський університет, на відміну від інших ВНЗ, видає два дипломи: один із них – державного взірця, другий – диплом Європейського університету англійською мовою, який визнається в країнах Європейського Союзу, Канади та США.

 

2.     Студентам денної форми навчання надається відтермінування призову до армії, проводиться військова підготовка за програмою офіцерів запасу в Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного. Отримавши звання «лейтенант», випускники можуть працювати в системі правоохоронних органів.

3.     При університеті функціонує Бізнес-коледж.

        На перший курс приймаються випускники 9-х класів.

      На другий - особи, які мають диплом кваліфікованого робітника (без ЗНО), а також випускники шкіл, які отримали повну загальну середню освіту при наявності двох сертитфікатів ЗНО (українська мова та література - обовязковий) з мінімальною кількістю балів (100) з двох предметів. 

        Після закінчення Бізнес-коледжу його випускники отримують Атестат про середню освіту та диплом молодшого спеціаліста і мають можливість продовжити навчання в університеті на 3-му курсі за обраним напрямом без проходження ЗНО, а при бажанні - в інших вищих навчальних закладах. 

 

4.     Дотримуючись принципу «Вчись, працюючи», студенти 4 та 5 курсів університету проходять виробничу та переддипломну практику на базі підприємств, організацій, банківських установ, державних органів влади, що дає можливість їм працевлаштовуватись після закінчення вищого навчального закладу.

 

5.     У Львівській філії Європейського університету проводяться міжнародні науково-практичні конференції (діє програма по обміну інформації між студентами навчальних закладів інших держав).

 

6.     Випускники філії можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі Європейського університету в м. Києві.

 

7.     В університеті функціонують ліцензовані підготовчі курси.

 

8.    Студентське самоврядування забезпечує цікаве студентське життя. Студентський парламент та наукове товариство дбають про можливість реалізації творчого потенціалу кожного студента через участь у науково-практичних конференціях, заходах художньої самодіяльності та спортивних змаганнях.

 

9.     За бажанням студентів поселяють у гуртожиток.

 

 

Засновником нових традицій та генератором ідей

 можеш бути і Ти, якщо станеш студентом

 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ!