Кафедра математики та комп'ютерних дисциплін

Кафедра математики та комп’ютерних дисциплін Львівської філії Європейського університету була заснована у вересні 2003 року (наказ № 1/09 від 01.09.2003 року) та налічує 11 осіб професорсько-викладацького персоналу.

Першим завідувачем кафедри був к.ф.-м.н., доцент Вітер Михайло Богданович.

З вересня 2008 року по листопад 2013 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Томашевський Олег Михайлович, автор 58 публікацій, з них 52 наукового та 6 навчально-методичного характеру.

  З листопада 2013 року завідувачем кафедри  призначено кандидата технічних наук Коцуна Володимира Івановича.

   Коцун В.І. закінчив з відзнакою у 2007 році Національний університет “Львівська політехніка”, інститут телекомунікації радіоелектроніки та електронної техніки та одержав кваліфікацію магістра з електроніки, психолого-педагогічне відділення ДЦ МОНУ та одержав кваліфікацію викладача математики та інформатики. Після закінчення аспірантури Національного університету “Львівська політехніка” у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розроблення матеріалів системи “холестеричний рідкий кристал-наночастинки” (AlnAg-120, Fe2O3C60) для електрооптичних елементів електронної техніки” та рішенням Атестаційної колегії від 10 листопада 2011 року присуджено наукову ступінь кандидата технічних наук.

З 2006 року працює вчителем інформатики в НВК Глиницька ЗШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ”.

З вересня 2011 року до листопада 2013 року – доцент  кафедри математики та компютерних  дисциплін Львівської філії Європейського університету.

Автор більш як 49 наукових публікацій, в тому числі 15 наукових статтей та 6 патентів на корисну модель.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 11 осіб, з них: 8 доцентів та 3 старші викладачі. Під час навчального процесу викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного студента. На практичних заняттях значна увага приділяється розв’язку актуальних задач.

Якість знань забезпечують: аналітик провідної ІТ-компанії України Томашевський О.М., а також 8 доцентів з великим педагогічним стажем.

Кафедра забезпечує викладання 60-ти дисциплін, у тому числі: вищої математики, основ дискретної математики, комп’ютерних мереж, інформаційних систем і технологій, сучасних інтернет-технологій для усіх напрямів підготовки студентів, а також спеціальних і фахових дисциплін навчального плану спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за освітнім рівнем бакалавр.

            Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться з таких напрямів:

  •  Модифікація програмного продукту GBMOLDD для моделювання впливу поверхневих умов на деформацію поля директора нематичного рідкого кристалу (колективна тема, керівник – завідувач кафедри Коцун В.І.).
  • Математичні моделі та системи моніторингу GRID-систем і обчислювальних кластерів (індивідуальна тема, керівник - доцент Томашевський О.М.).
  • Створення пристроїв мікроелектроніки на основі органічних напівпровідникових матеріалів (індивідуальна тема, доц. Гладун М.Р.).
  •  Моделювання інформаційних процесів та технологій у комплексних інформаційних управляючих системах (індивідуальна тема, доцент Дубук В.І.).

В рамках зазначених тем працює науково-методичний семінар, на якому викладачі кафедри обмінюються отриманими науково-практичними результатами.

За 2007-2017 навчальні роки викладачами кафедри було видано 7 навчальних навчальний посібник з грифом МОН України, опубліковано 50 статей у фахових виданнях. А також наші фахівці прийняли участь у 18 міжнародних і 20 всеукраїнських наукових конференціях, де виступили з доповідями і опублікували тези проведених досліджень і результатів.

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми рівнями:

 Молодший спеціаліст

 Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року:  121 “Інженерія програмного забезпечення.

(Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року:  5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”).

 

Попит на фахівців в області розробки програмного забезпечення щодня росте. Банки, Інтернет-провайдери, підприємства малого, середнього й великого бізнесу, фірми, що займаються розробкою й тестуванням програмного забезпечення, державні підприємства, науково-дослідні інститути й лабораторії зацікавлені в прийомі на роботу наших випускників. Ви зможете працевлаштуватися програмістом, тестувальником програмного забезпечення, інженером з контролю якості, лідером команди розробників, управляючим програмним проектом, технічним письменником, системним архітектором, web-програмістом, аналітиком програмних проектів, розробником і адміністратором баз даних.

Після закінчення даного курсу Ви зможете:

-        створювати Windows - додатки з використанням клієнт-серверних технологій, графіки, баз даних і мультимедіа;

-        правильно та в короткий термін прораховувати алгоритми розв’язання поставлених завдань і вартість їх впровадження;

-        проектувати бази даних різного ступеня складності та об’єму, керувати ними;

-        розробляти Інтернет - додатки, які реагують на дії користувачів і надають інформацію, розміщену в базах даних;

-        автоматизувати роботу з базами даних (як з однією, так і з кількома базами одночасно), залежно від поставленого завдання або вимог замовника;

-        брати участь у розробці комп'ютерних ігор;

-        модифікувати Windows - додатки під конкретні замовлення.;

-        розробляти мережеві додатки;

-        створювати утиліти, що вирішують повсякденні проблеми користувача;

-        створювати додатки й динамічні web-вузли на основі платформи .NET;

-        забезпечувати безпеку додатків, використовуючи алгоритми шифрування, аутентифікації і безпеки з'єднання;

-        тестувати програмне забезпечення, використовуючи сучасні методики й технології;

-        проектувати програмні проекти, незалежно від кінцевої мови реалізації;

-        управляти всіма аспектами й тонкощами програмних проектів;

-        документувати створювані додатки;

-        застосовувати прийоми екстремального програмування для успішної роботи команди;

-        використовувати патерни проектування в повсякденній робочій діяльності;

-        програмувати крос-платформні рішення;

 

 

 Бакалавр

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року:  122 “Комп’ютерні  науки.

(Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року:   6.050101 “Комп’ютерні науки”).

 

Перші чотири роки навчання за спеціальністю 122 “Комп’ютерні наукиї” дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує грунтовні знання за напрямом підготовки, в тому числі в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам напрямку працювати на первинних посадах інженерів та техніків.

Обравши спеціальність “Комп’ютерні науки”, студенти отримують достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, в тому числі комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно- аналітичних систем, інформаційних систем проектування, систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень.

Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обгрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких областях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, DELРНI, C++); типові комп’ютерні системи (Microsoft Office, Paradox, Adobe Page Maker, PhotoShop, Corel Draw), методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

       


Кафедра економіки та підприємництва

Кафедра економіки та підприємництва створена у 2003 році.

 З вересня 2006 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Степура Тетяна Михайлівна.

 Степура Т.М у 1995 році закінчила економічний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка за фахом соціолог, викладач соціології. У 2005 році захистила дисертацію на тему «Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)», має практичний досвід роботи в структурах державного управління.

На викладацькій роботі з 2005 року.

Є автором більш як 60 публікацій, з них 43 наукового характеру, в т.ч. 3 колективних монографій та 7 навчально-методичних посібників.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 15 викладачів, з них: 2 професори, доктори економічних наук, 11 доцентів, кандидатів економічних наук, 2 старших викладача.

На кафедрі працює професор, заслужений діяч науки і техніки України Галанець Василь Григорович, який за роки наукової та викладацької роботи підготував більш як 50 кандидатів та докторів економічних наук. Праці вченого щодо проблем розвитку сільського господарства, управління персоналом широко відомі як в Україні, так і за кордоном.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Молодший спеціаліст – за спеціальністю: «Організація виробництва».

Бакалавр  за напрямами: «Економіка підприємства» (спеціалізація: правове забезпечення економічної діяльності),  «Менеджмент» (спеціалізації: менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент туризму, менеджмент готельного та ресторанного бізнесу, менеджмент з організації охорони здоров’я – для осіб, які мають медичну освіту).

Спеціаліст –  за спеціальностями: «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності); «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності).

Кафедра викладає низку дисциплін фундаментальної підготовки фахівців для інших  спеціальностей філії.

 На кафедрі ведеться активна наукова робота – колектив викладачів завершив розробку актуальної теми «Управління розвитком економічної та соціальної інфраструктури Західного реґіону в контексті євроінтеграції», результатом якої стала колективна монографія.

За останні 5 років викладачами кафедри видано 5 монографій, більш як 60 навчальних посібників (у т.ч. 6 – з грифом МОНУ), 87 наукових статей, захищено дві кандидатські дисертації.


Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін створена в 2003 році.

З 2005 року кафедру очолює кандидат філологічних наук Шевчук Наталія В’ячеславівна.

Шевчук Н.В. закінчила з відзнакою філологічний факультет ЛДУ ім. І.Франка. за спеціальністю «Українська мова та література» (1997).  Після закінчення аспірантури у 2001 році  захистила кандидатську дисертацію на тему «Різдвяні оповіді» Ч.Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках» зі спеціальності «Література зарубіжних країн».

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку студентів філії незалежно від спеціальностей і форм навчання, забезпечує виконання навчальних планів і програм із 35 дисциплін на усіх напрямах підготовки фахівців.                    

Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність:

  •    мовні дисципліни (ділова українська, англійська, німецька, французька);
  •    дисципліни, що формують філософсько-наукові основи світогляду (філософія, культурологія, релігієзнавство, етика та естетика);
  •    цикл психологічної підготовки (основи психології і педагогіки, психологія управління, конфліктологія, філософія і психологія підприємництва);
  •    вивчення етносуспільних процесів, соціоісторичної динаміки, довкілля (історія України, соціологія, політологія, основи етнодержавознавства, основи екології);
  •    базові основи юридичних знань (правознавство, правове забезпечення підприємництва, господарське законодавство, фінансове право, банківське право, трудове право, міжнародне економічне право тощо);
  •    фізичне виховання та безпека життєдіяльності.

Основним завданням кафедра вбачає надання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу гуманітарних знань відповідно до зростаючих запитів і потреб часу та суспільства, у формуванні гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студента при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій світового масштабу.

Колектив кафедри створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з адекватною громадсько-патріотичною життєвою позицією; спонукає бути готовим до вільного гуманістично-орієнтованого вибору, самостійності, компетентності і відповідальності в громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя.

Сьогодні кафедра – це досвідчений колектив, у складі якого 6 доцентів, 9 старших викладачів.

За останні п’ять років співробітниками кафедри опубліковано 25 посібників, 76 статей.