Кафедра математики та комп'ютерних дисциплін

Кафедра математики та комп’ютерних дисциплін Львівської філії Європейського університету була заснована у вересні 2003 року (наказ № 1/09 від 01.09.2003 року) та налічує 11 осіб професорсько-викладацького персоналу.

Першим завідувачем кафедри був к.ф.-м.н., доцент Вітер Михайло Богданович.

З вересня 2008 року по листопад 2013 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Томашевський Олег Михайлович, автор 58 публікацій, з них 52 наукового та 6 навчально-методичного характеру.

  З листопада 2013 року завідувачем кафедри  призначено кандидата технічних наук Коцуна Володимира Івановича.

   Коцун В.І. закінчив з відзнакою у 2007 році Національний університет “Львівська політехніка”, інститут телекомунікації радіоелектроніки та електронної техніки та одержав кваліфікацію магістра з електроніки, психолого-педагогічне відділення ДЦ МОНУ та одержав кваліфікацію викладача математики та інформатики. Після закінчення аспірантури Національного університету “Львівська політехніка” у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розроблення матеріалів системи “холестеричний рідкий кристал-наночастинки” (AlnAg-120, Fe2O3C60) для електрооптичних елементів електронної техніки” та рішенням Атестаційної колегії від 10 листопада 2011 року присуджено наукову ступінь кандидата технічних наук.

З 2006 року працює вчителем інформатики в НВК Глиницька ЗШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ”.

З вересня 2011 року до листопада 2013 року – доцент  кафедри математики та компютерних  дисциплін Львівської філії Європейського університету.

Автор більш як 49 наукових публікацій, в тому числі 15 наукових статтей та 6 патентів на корисну модель.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 11 осіб, з них: 8 доцентів та 3 старші викладачі. Під час навчального процесу викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного студента. На практичних заняттях значна увага приділяється розв’язку актуальних задач.

Якість знань забезпечують: аналітик провідної ІТ-компанії України Томашевський О.М., а також 8 доцентів з великим педагогічним стажем.

Кафедра забезпечує викладання 60-ти дисциплін, у тому числі: вищої математики, основ дискретної математики, комп’ютерних мереж, інформаційних систем і технологій, сучасних інтернет-технологій для усіх напрямів підготовки студентів, а також спеціальних і фахових дисциплін навчального плану спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за освітнім рівнем бакалавр.

            Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться з таких напрямів:

  •  Модифікація програмного продукту GBMOLDD для моделювання впливу поверхневих умов на деформацію поля директора нематичного рідкого кристалу (колективна тема, керівник – завідувач кафедри Коцун В.І.).
  • Математичні моделі та системи моніторингу GRID-систем і обчислювальних кластерів (індивідуальна тема, керівник - доцент Томашевський О.М.).
  • Створення пристроїв мікроелектроніки на основі органічних напівпровідникових матеріалів (індивідуальна тема, доц. Гладун М.Р.).
  •  Моделювання інформаційних процесів та технологій у комплексних інформаційних управляючих системах (індивідуальна тема, доцент Дубук В.І.).

В рамках зазначених тем працює науково-методичний семінар, на якому викладачі кафедри обмінюються отриманими науково-практичними результатами.

За 2007-2017 навчальні роки викладачами кафедри було видано 7 навчальних навчальний посібник з грифом МОН України, опубліковано 50 статей у фахових виданнях. А також наші фахівці прийняли участь у 18 міжнародних і 20 всеукраїнських наукових конференціях, де виступили з доповідями і опублікували тези проведених досліджень і результатів.

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми рівнями:

 Молодший спеціаліст

 Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року:  121 “Інженерія програмного забезпечення.

(Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року:  5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”).

 

Попит на фахівців в області розробки програмного забезпечення щодня росте. Банки, Інтернет-провайдери, підприємства малого, середнього й великого бізнесу, фірми, що займаються розробкою й тестуванням програмного забезпечення, державні підприємства, науково-дослідні інститути й лабораторії зацікавлені в прийомі на роботу наших випускників. Ви зможете працевлаштуватися програмістом, тестувальником програмного забезпечення, інженером з контролю якості, лідером команди розробників, управляючим програмним проектом, технічним письменником, системним архітектором, web-програмістом, аналітиком програмних проектів, розробником і адміністратором баз даних.

Після закінчення даного курсу Ви зможете:

-        створювати Windows - додатки з використанням клієнт-серверних технологій, графіки, баз даних і мультимедіа;

-        правильно та в короткий термін прораховувати алгоритми розв’язання поставлених завдань і вартість їх впровадження;

-        проектувати бази даних різного ступеня складності та об’єму, керувати ними;

-        розробляти Інтернет - додатки, які реагують на дії користувачів і надають інформацію, розміщену в базах даних;

-        автоматизувати роботу з базами даних (як з однією, так і з кількома базами одночасно), залежно від поставленого завдання або вимог замовника;

-        брати участь у розробці комп'ютерних ігор;

-        модифікувати Windows - додатки під конкретні замовлення.;

-        розробляти мережеві додатки;

-        створювати утиліти, що вирішують повсякденні проблеми користувача;

-        створювати додатки й динамічні web-вузли на основі платформи .NET;

-        забезпечувати безпеку додатків, використовуючи алгоритми шифрування, аутентифікації і безпеки з'єднання;

-        тестувати програмне забезпечення, використовуючи сучасні методики й технології;

-        проектувати програмні проекти, незалежно від кінцевої мови реалізації;

-        управляти всіма аспектами й тонкощами програмних проектів;

-        документувати створювані додатки;

-        застосовувати прийоми екстремального програмування для успішної роботи команди;

-        використовувати патерни проектування в повсякденній робочій діяльності;

-        програмувати крос-платформні рішення;

 

 

 Бакалавр

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року:  122 “Комп’ютерні  науки.

(Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року:   6.050101 “Комп’ютерні науки”).

 

Перші чотири роки навчання за спеціальністю 122 “Комп’ютерні наукиї” дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує грунтовні знання за напрямом підготовки, в тому числі в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам напрямку працювати на первинних посадах інженерів та техніків.

Обравши спеціальність “Комп’ютерні науки”, студенти отримують достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, в тому числі комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно- аналітичних систем, інформаційних систем проектування, систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень.

Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обгрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких областях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, DELРНI, C++); типові комп’ютерні системи (Microsoft Office, Paradox, Adobe Page Maker, PhotoShop, Corel Draw), методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

       


Кафедра економіки та підприємництва

Кафедра економіки та підприємництва у соціальних мережах: https://www.facebook.com/KafedraEiP/

Кафедра економіки та підприємництва (до 2013 року кафедра економіки та менеджменту) створена у 2003 році. У витоків утворення та розвитку кафедри стояли знані науковці та управлінці – к.е.н., доц. Середа А.Р., який тривалий час очолював кафедру, к.е.н., проф. Яцків М.І., д.е.н., проф. Галанець В.Г.

З 2006 року кафедру очолює Степура Тетяна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент. У 1995 році закінчила економічний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка за фахом соціолог, викладач соціології. Дисертацію на тему «Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)» на здобуття ступеня кандидата економічних наук захистила у 2005 році. У 2011 році у Європейському університеті здобула другу вищу освіту за фахом «Фінанси». Має практичний досвід роботи в структурі державного управління. На викладацькій роботі у навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації з 2005 року.

 

      Є автором більш ніж 100 публікацій, з них 7 монографій, у тому числі зарубіжних. 

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 викладачів, з них 1 професор, 8 доцентів, кандидатів економічних наук, 3 викладачів.

На кафедрі ведеться активна наукова робота – колектив викладачів працює над розробкою перспективної теми «Функціонування соціально-економічних і фінансових систем та синергія в них». За останні 6 років викладачами кафедри видано 15 монографій (у тому числі 2 колективних у рамках виконання кафедральних науково-дослідних тем – «Управління розвитком економічної та соціальної інфраструктури Західного реґіону в контексті євроінтеграції», «Людський потенціал України: чинники формування та розвиток»), активно захищаються кандидатські дисертації. Координується робота студентського наукового товариства «Сучасні проблеми фінансового менеджменту підприємництва»; щорічно відбуваються міжвузівські та міжнародні науково-практичні конференції, круглі столи, диспути та семінари. За результатами конференцій щорічно видаються збірники праць (посилання). Працює Клуб економічного розвитку молоді.

На кафедрі економіки та підприємництва готують фахівців за такими освітніми рівнями:

ü   Бакалавр – «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування»

ü   Магістр – «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування»

Також на кафедрі ведеться підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Окрім фахових дисциплін, кафедра також викладає низку дисциплін фундаментальної підготовки фахівців інших напрямів філії (економічна теорія, мікро- і макроекономіка, економіка підприємства, маркетинг, статистика, фінанси, бухгалтерський облік, економічний аналіз, фінанси підприємств, економіка праці та соціально-трудові відносини та інші).

 Наші випускники можуть працювати:

ü  в органах державного управління та місцевого самоврядування;

ü  на виробничих та господарських підприємствах різних форм власності;

ü  в державних або приватних комерційних, фінансових та біржових установах;

ü  у банківській системі та страхових компаніях;

ü  фінансових службах корпорацій різного спрямування;

ü  у навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації.

Отримані в університеті знання дозволяють їм виконувати такі завдання:

ü  здійснювати економічну діагностику підприємства;

ü  застосовувати методи економічного аналізу, проводити аналітичне узагальнення економічної інформації для прийняття управлінських рішень;

ü  планувати інвестиційну, проектну, стратегічну, фінансову діяльність підприємства;

ü  аналізувати та організовувати забезпеченість підприємства ресурсами;

ü  забезпечувати прийняття управлінських рішень під час здійснення економічної діяльності;

ü  розробляти стратегію розвитку підприємства на різні терміни його функціонування;

ü  формувати обґрунтовані параметри для забезпечення інвестиційної привабливості підприємств різних форм власності;

Випускники кафедри – магістри, крім вищевикладених, можуть виконувати й такі завдання:

ü  забезпечувати впровадження нових технологій та обґрунтовувати їх економічну ефективність;

ü  планувати та розробляти заходи забезпечення конкурентоспроможності підприємств, прогнозувати ризики;

 

ü  проводити наукову та навчальну роботи.


Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін створена в 2003 році.

З 2005 року кафедру очолює кандидат філологічних наук Шевчук Наталія В’ячеславівна.

Шевчук Н.В. закінчила з відзнакою філологічний факультет ЛДУ ім. І.Франка. за спеціальністю «Українська мова та література» (1997).  Після закінчення аспірантури у 2001 році  захистила кандидатську дисертацію на тему «Різдвяні оповіді» Ч.Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках» зі спеціальності «Література зарубіжних країн».

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку студентів філії незалежно від спеціальностей і форм навчання, забезпечує виконання навчальних планів і програм із 35 дисциплін на усіх напрямах підготовки фахівців.                    

Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність:

  •    мовні дисципліни (ділова українська, англійська, німецька, французька);
  •    дисципліни, що формують філософсько-наукові основи світогляду (філософія, культурологія, релігієзнавство, етика та естетика);
  •    цикл психологічної підготовки (основи психології і педагогіки, психологія управління, конфліктологія, філософія і психологія підприємництва);
  •    вивчення етносуспільних процесів, соціоісторичної динаміки, довкілля (історія України, соціологія, політологія, основи етнодержавознавства, основи екології);
  •    базові основи юридичних знань (правознавство, правове забезпечення підприємництва, господарське законодавство, фінансове право, банківське право, трудове право, міжнародне економічне право тощо);
  •    фізичне виховання та безпека життєдіяльності.

Основним завданням кафедра вбачає надання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу гуманітарних знань відповідно до зростаючих запитів і потреб часу та суспільства, у формуванні гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студента при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій світового масштабу.

Колектив кафедри створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з адекватною громадсько-патріотичною життєвою позицією; спонукає бути готовим до вільного гуманістично-орієнтованого вибору, самостійності, компетентності і відповідальності в громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя.

Сьогодні кафедра – це досвідчений колектив, у складі якого 6 доцентів, 9 старших викладачів.

За останні п’ять років співробітниками кафедри опубліковано 25 посібників, 76 статей.